×

Izvor in pomen priimka »Korelc«
 • Vprašanje:

  Moj priimek je Korelc, pa me zanima njegov izvor in pomen.

  Veliko Korelcev se nahaja v vasi Goljek. Ker se je vas vcasih imenovala Golek, sem pomislil, da je korelc izpeljanka iz Golek. Torej, clovek iz Goleka je Golec, in morda je tako prislo do Kolec oz. Korelc.


  Odgovor:

  Priimek Korelc je 1.1. 2015 v RS nosilo 212 oseb, od tega 100 v osrednjeslovenski statistični regiji, njegovo pisno različico Korelec pa 44 oseb, od tega 29 v osrednji Sloveniji. Priimek verjetno izvira iz vzdevka, ki se je prvotno glasil *Okorelec, nastal pa je iz glagola okoréti 'odreveneti, postati trd kot skorja'. Glagol okoreti je izpeljan iz narečne besede kora 'skorja' (M. Snoj pri Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, 3. knjiga). Priimek Korelc nima nobene etimološke povezave s krajevnim imenom Goljek oz. Golek, pač pa je pomensko soroden s priimkom Okorn in verjetno tudi s priimkom Korelić ter iz njega izpeljanim krajevnim imenom Korelići severno od Pazina.

  Silvo Torkar (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.