×

Kako se imenuje prebivalec Kosova?
 • Vprašanje:

  Zanima nas, ali je Kosovčan edina pravilna oblika za prebivalce Kosova? http://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=kosovo

  Vsaj tako pravi Slovenski pravopis, zelo velikokrat pa zasledimo tudi Kosovar.
  Odgovor:

  Slovenska prebivalska imena, ko jih tvorimo iz imen držav, najpogosteje vsebujejo pripono -ec, npr. Španec, Portugalec , Irec, Indijec, Makedonec, Avstrijec, ali -(j)an, npr. Iračan, Maročan, Italijan, včasih tudi -čan, ki je nastala z zlitjem obeh, npr. Kanadčan. Pripone -ar, ki redko tvori prebivalska imena iz naselbinskih imen, ni v tem naboru. Upoštevajoč to besedotvorno pravilo, je upravičeno uporabljati prebivalsko ime Kosovec, ki se v slovenščini uporablja približno dvakrat pogosteje kot Kosovar. Ime Kosovar je prek srbščine prevzeto iz albanščine, kjer se prebivalcu in državljanu Kosova prav tako reče Kosovar.

  Marko Snoj (december 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.