×

Kako se imenuje prebivalec Kosova?
 • Vprašanje:

  Zanima nas, ali je Kosovčan edina pravilna oblika za prebivalce Kosova? http://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=kosovo

  Vsaj tako pravi Slovenski pravopis, zelo velikokrat pa zasledimo tudi Kosovar.
  Odgovor:

  Slovenska prebivalska imena, ko jih tvorimo iz imen držav, najpogosteje vsebujejo pripono -ec, npr. Španec, Portugalec , Irec, Indijec, Makedonec, Avstrijec, ali -(j)an, npr. Iračan, Maročan, Italijan, včasih tudi -čan, ki je nastala z zlitjem obeh, npr. Kanadčan. Pripone -ar, ki redko tvori prebivalska imena iz naselbinskih imen, ni v tem naboru. Upoštevajoč to besedotvorno pravilo, je upravičeno uporabljati prebivalsko ime Kosovec, ki se v slovenščini uporablja približno dvakrat pogosteje kot Kosovar. Ime Kosovar je prek srbščine prevzeto iz albanščine, kjer se prebivalcu in državljanu Kosova prav tako reče Kosovar.

  Marko Snoj (december 2015)