×

Sklanjanje imena »Huntley«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja angleško moško ime Huntley? Zanima me tudi pridevniški zaimek tega imena.


  Odgovor:

  V slovenščini sklanjamo angleški priimek ali krajevno ime Huntley, ki se izgovori [hántli], tako, da se v stranskih sklonih osnova podaljša z -j-: rod. ed. Huntleyja. Nasploh velja zelo preprosto pravilo: če se moško ime pisno konča na -ey, -ay ipd. in se izgovorjeno konča na [-i], [-e] ipd., se osnova izgovorno in pisno podaljša z -j-: Sydney [sídni], rod. ed. Sydneyja, Disney [dízni], rod. ed. Disneyja, Courtenay [kurtəné], rod. ed. Courtenayja [kurtənêja] itd.

  Če pa se moško ime pisno konča na -y in se izgovori s končnim [-j] (May [máj]) ali na kak drug soglasnik (npr. Nagy [nádž-]), podaljšave ni, zato je v rodilniku ednine oblika potem Maya, Nagya itd.

  Vendar pa je Huntley lahko tudi žensko osebno ime, ki se ne sklanja (ali, kot pravijo, se, vendar z neglasovnimi, ničtimi končnicami). Iz njega lahko po zgoraj nakazanem pravilu o podaljšavi osnove z -j- tvorimo svojilni pridevnik Huntleyjin, iz moških imen pa (najsi bo z upoštevanjem podaljšave ali ne) dobimo ustrezne pridevnike, pri imenih s podaljšavo osnove z -j- Huntleyjev, Sydneyjev, Disneyjev, Courtenayjev in brez podaljšave osnove Mayev, Nagyev itd. Iz imena avstralskega imena Sydney se po istem pravilu, torej z -j-, tvorita pridevnik sydneyjski in prebivalsko ime Sydneyjčan(ka). O tem se da izvedeti še več v pravilih Slovenskega pravopisa iz leta 2001 v točki 959 in v ustreznih geslih pravopisnega slovarja.

  Peter Weiss (junij 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.