×

Zakaj je v pravopisu oblika »anglosaški« nadrejena obliki »anglosaksonski«?
 • Vprašanje:

  V pravopisu me vedno znova preseneti prepoved rabe besed Anglosaksonec in anglosaksonski, ki je v praksi zelo pogosta. Če prav razumem, v starejših pravopisih ta prepoved ni veljala. Zanima me, ali je res (in kako) utemeljena in ali je res stroga/dokončna/neomajna?


  Odgovor:

  Nemška zvezna dežela se po slovensko imenuje Saška (tudi v obliki srednjega spola: Saško, na Saškem), prebivalci so Sasi (Sas, Sasinja), pridevnik na -ski je saški.

  Pod vplivom angleškega jezika in oblik Saxon, Saxsony … tudi v slovenščini pogosto uporabljamo prevzeta imena, ne vedoč, da imamo slovenščini bližje in v slovenskem izročilu izpričane drugačne oblike.

  Starejši pravopisci na imena pod vplivom angleščine, npr. saksonski, Anglosaksonec, verjetno niso opozarjali, saj jih v rabi ni bilo toliko, da bi bilo to potrebno.

  Helena Dobrovoljc (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.