×

Sklanjanje moškega imena »Tye«
  • Vprašanje:

    Kako se sklanja angleško moško ime Tye? In kakšna je svojilna oblika tega imena?


    Odgovor:

    Angleško osebno ime Tye [táj] se sklanja po prvi moški sklanjatvi (Tye Tya Tyu Tya pri Tyu s Tyem). Nemi samoglasnik -e, ki se nahaja na koncu osnove, v odvisnih sklonih odpade (pravopisni člen 772). Svojilna oblika pridevnika se tvori z obrazilom -ev (Tyev). Podobno nemi samoglasnik -e v odvisnih sklonih izginja tudi pri nekaterih drugih angleških lastnih imenih, npr. Duke [djúk], Kaye [kêj], Mike [májk].

    Tanja Mirtič (januar 2016)