×

Sklanjanje moškega imena »Tye«
  • Vprašanje:

    Kako se sklanja angleško moško ime Tye? In kakšna je svojilna oblika tega imena?


    Odgovor:

    Angleško osebno ime Tye [táj] se sklanja po prvi moški sklanjatvi (Tye Tya Tyu Tya pri Tyu s Tyem). Nemi samoglasnik -e, ki se nahaja na koncu osnove, v odvisnih sklonih odpade (pravopisni člen 772). Svojilna oblika pridevnika se tvori z obrazilom -ev (Tyev). Podobno nemi samoglasnik -e v odvisnih sklonih izginja tudi pri nekaterih drugih angleških lastnih imenih, npr. Duke [djúk], Kaye [kêj], Mike [májk].

    Tanja Mirtič (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.