×

Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?
 • Vprašanje:

  Vprašal bi, ali je v naslednjih primerih potrebno uporabiti rodilnik ali tožilnik.

  1. Pomembno je zagotoviti, da študenti zadevnih oseb ne označijo kot nevedne/nevednih.

  2. Kupci ne bi smeli biti prisiljeni predložiti pogodbe/pogodb (množina).


  Odgovor:

  Glede rabe rodilnika namesto tožilnika ob zanikanem dejanju se je v svetovalnici že večkrat odgovarjalo.

  Temeljno pravilo za ustrezno rabo rodilnika ob zanikanju je naslednje:

  Pri dejanju, ki prehaja na brezpredložni tožilniški (tj. premi) predmet, se ob zanikanju tega dejanja tožilnik zamenja z rodilnikom. Pri tem je treba biti pozoren, katero dejanje je zanikano in kaj je njegov predmet.

  V prvem zgornjem primeru to velja za samostalnik (s prilastkom) neposredno ob glagolu:

  • ... študenti zadevnE osebE označijo : študenti zadevnIH oseb NE označijo […];

  kar sledi v nadaljevanju (kot nevedne), ni premi tožilniški predmet, temveč načinovni prislov ali kvečjemu predložni predmet – podobno bi veljajo za pomenski ustreznik za nevedne. Ta del se zato pri zanikanju ne spreminja:

  • ... študenti zadevne osebe označijo kot nevednE/za nevednE : študenti zadevnih oseb NE označijo kot nevednE/za nevednE.

  V drugem primeru moramo biti pazljivi, katero dejanje je zanikano in kaj je njegov predmet. Za pomoč pretvorimo poved iz trpnega v tvorni način, predmet pa postavimo v ednino:

  • kupcE bi smeli prisiliti predložiti pogodbO : kupcEV NE bi smeli prisiliti predložiti pogodbO.

  Vidimo torej, da je zanikano dejanje smeti prisiliti, ne pa predložiti pogodbo, ki ga dopolnjuje in ga lahko izrazimo tudi z odvisnikom:

  • kupcE bi smeli prisiliti, da predložijo pogodbo : kupcEV NE bi smeli prisiliti, da predložijo pogodbo.

  Pri spremembi predmeta nazaj v množino spremembe ne bi bilo:

  • kupcE bi smeli prisiliti predložiti pogodbE/, da predložijo pogodbE : kupcEV NE bi smeli prisiliti predložiti pogodbE/, da predložijo pogodbE.

  Vendar pa je izhodiščna poved v trpnem načinu, kjer premi predmet, na katerega dejanje prehaja, stoji kot osebek v imenovalniku. Edini predmet v povedi tako ostanejo pogodbe, zato nas ob zanikanju jezikovni občutek napeljuje, da bi ga postavili v rodilnik, torej

  • kupci NE bi smeli biti prisiljeni predložiti pogodb.

  Taka raba sicer je opravičljiva, čeprav bi glede na to, da je zanikano dejanje smeti prisiliti in ne predložiti, ki ga dopolnjuje (kar je dokazljivo z njegovo pretvorbo v odvisnik: da predložijo), in da zanikanje sega od NE smeti čez neposredno dopolnilo naklonskega smeti (smeti PRISILITI) na dopolnilo tega drugega (prisiliti PODPISATI), povsem utemeljeno lahko rabili tudi tožilnik, torej:

  • kupci ne bi smeli biti prisiljeni predložiti pogodbO (ednina)/pogodbe (množina).

  Domen Krvina (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.