×

Razlika med zvezama »vse leto« in »celo leto«
 • Vprašanje:

  Zanima nas uporaba besedne zveze vse leto.

  Je ta besedna zveza slovnično pravilna? Če je ta zveza slovnično pravilna, prosimo za pojasnilo razlike med besedno zvezo vse leto in celo leto.


  Odgovor:

  Besedna zveza vse leto je popolnoma pravilna in v rabi ob podobni porazdelitvi po tipih besedil celo prevladuje nad zvezo celo leto (prva ima v korpusu Gigafida slabih 17000, druga pa le slabih 6000 absolutnih pojavitev). Obe zvezi pomenita bolj ali manj isto, tj. 'v celotnem času leta'.

  Pridevnika ves in cel stojita v tej zvezi v pomenu (SSKJ2): 'ki zajema polno vsoto sestavnih delov, enot česa' oz. 'ki zajema določeno stvar v njenem polnem obsegu'. Pomenska razlika med 'polno vsoto sestavnih delov' [ves] in 'stvarjo v polnem obsegu' [cel] je minimalna in enako velja tudi za pomensko razliko med zvezama vse leto in celo leto.

  Domen Krvina (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.