×

Razčlenitev dveh skladenjskih zgradb
 • Vprašanje:

  Zanima me, če sta spodnja zapisa slovnično ustrezna – besedna zveza nekaj mi je pomembno in nekaj je pomembno zame.

  Spodaj gre za kontekst, v katerem se želi poudariti dejstvo, da se veliko pozornosti pri prevajanju namenja kakovosti (in npr. manj času).

  Kakovost nam je pri prevajanju pomembna.

  – Kakovost pri prevajanju je za nas pomembna.


  Odgovor:

  Slovnično sta oba zapisa ustrezna, v obeh je izražena tudi ciljnost (ali z dajalnikom ali s predlogom za, ki mu sledi tožilnik), po pomenu pa se lahko nekoliko razlikujeta:

  1. zapis z dajalnikom (nam) izraža pomembnost stvari, na katero navadno določen vpliv in jo lahko spreminjamo (prim. npr. primere iz korpusa Gigafida: stvari, ljudje, osebe, vrednote itd., ki so NAM pomembni),
  2. pri zapisu s predlogom in tožilnikom (za nas) poleg že omenjenega (tekma, ljudje, prvenstvo itd., ki so ZA NAS – lahko pa bi rekli tudi NAM – pomembni) precej pogosto tudi za zunanje stvari, na katerega nimamo pravega vpliva in lahko zgolj ocenimo njihovo pomembnost, ko smo z njimi soočeni (klic, trenutek, trg, vidik itd, ki so ZA NAS pomembni).

  Če torej želite v povedi, ki jo navajate, izrazito izpostaviti svoj delež, napor, ki ga kot izvajalci vlagate v prevajanje, se zdi vsaj do neke mere boljša izbira možnost z dajalnikom (nam je pri prevajanju pomembna). Možnost s predlogom za in tožilnikom (je za nas pomembna) pa nekoliko izraziteje izpostavlja kakovost prevajanja kot obstoječe dejstvo, do katerega se ob soočenju z njim zavzame določeno stališče. Ker pa je malo verjetno, da na kakovost prevoda sploh ne bi bilo mogoče vplivati (bodisi kot izvajalec bodisi kot naročnik), je pomenska razlika med obema možnostma tu neznatna.

  Domen Krvina (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.