×

Kako se sklanjata priimka »Gomboc« in »Grbac«?
  • Vprašanje:

    Kako se sklanjata priimka Gomboc in Grbac?


    Odgovor:

    Priimek Gómboc se sklanja po prvi moški sklanjatvi, kot je navedeno tudi v pravopisnem slovarju (Gómboc Gómboca Gómbocu Gómboca pri Gómbocu z Gómbocem). Tudi priimek Gŕbac se sklanja po prvi moški sklanjatvi, v odvisnih sklonih pa pride do izpada neobstojnega samoglasnika, ki se nahaja v imenovalniški osnovi (Gŕbac Gŕbca Gŕbcu Gŕbca pri Gŕbcu z Gŕbcem). V pravopisnem slovarju tak način pregibanja izkazuje priimek Jákac.

    Tanja Mirtič (januar 2016)