×

Kako se sklanjata priimka »Gomboc« in »Grbac«?
  • Vprašanje:

    Kako se sklanjata priimka Gomboc in Grbac?


    Odgovor:

    Priimek Gómboc se sklanja po prvi moški sklanjatvi, kot je navedeno tudi v pravopisnem slovarju (Gómboc Gómboca Gómbocu Gómboca pri Gómbocu z Gómbocem). Tudi priimek Gŕbac se sklanja po prvi moški sklanjatvi, v odvisnih sklonih pa pride do izpada neobstojnega samoglasnika, ki se nahaja v imenovalniški osnovi (Gŕbac Gŕbca Gŕbcu Gŕbca pri Gŕbcu z Gŕbcem). V pravopisnem slovarju tak način pregibanja izkazuje priimek Jákac.

    Tanja Mirtič (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.