×

Podomačevanje znanstvenih in akademskih nazivov
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako je s pisanjem velike začetnice pri nazivih, pridobljenih v tujini. Konkretno: Slovenec je pridobil naziv v Avstriji, in sicer Mag. Phil. Vem, da že nekaj let velja zakon, da strokovnih in znanstvenih naslovov ter nazivov strok. izobrazbe ne prevajamo v tuje jezike, zato sklepam, da tudi tujih ne prevajamo v slovenski jezik. To me namreč bega, ker v slovenskih dokumentih najdem različne zapise (npr. mag. phil., Mag. phil. in Mag. Phil.).


    Odgovor:

    Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/2011, 97/2011-popr. In 109/2012) določa, da navajamo tuji znanstveni naslov v izvorni obliki (skupaj z navedbo države izvora listine o izobraževanju, prevedeno v slovenski jezik). To velja tudi za uporabo kratic in okrajšav za tuje znanstvene naslove, kar pomeni, da upoštevamo zapis v izvornem jeziku, ki seveda določa tudi rabo male ali velike začetnice.

    Aleksandra Bizjak Končar (janur 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.