×

Predložna zveza »v območju«
 • Vprašanje:

  Lahko v naslednjih primerih izpustimo predložno zvezo v območju oziroma ali bi bilo povedi bolje zapisati kako drugače?

  • Temperaturne vrednosti ležijo v območju med temperaturo stene in temperaturo prostega toka.

  (Bi bilo v danem primeru, če bi izpustili zvezo v območju, za predlogom in veznikom ustrezneje dodati še samostalnik vrednost oziroma vrednostjo?)

  • Vrednosti te veličine ležijo/se gibljejo v območju od 0 do v (hitrost prostega toka). Enačba velja, ko je vrednost Prandtlovega števila v območju 0.8 < Pr < 10.

  Ali je raba predloga od v naslednjem primeru ustrezna?

  • ..., v kateri se koncentracija spreminja: od koncentracije stene se asimptotično približuje vrednosti koncentracije stene.

  Odgovor:

  Zveze v območju v pomenu, kot se pojavlja v vaših primerih, SSKJ še ne navaja. V 2. slovarskem pomenu (prostor, v katerem ima kaj svojo moč, vpliv) pa tudi SSKJ navaja zgled, ki kaže, da se je ob samostalniku območje v gradivu že takrat pojavljal predložni par v/iz: letalo je izginilo iz vidnega območja (torej je prej bilo v vidnem območju).

  Sodobnejše gradivo, zbrano v korpusu Gigafida, po pričakovanjih kaže veliko pogostejšo rabo zveze na območju, ki ustreza 1. slovarskemu pomenu iz SSKJ (ozemlje z določenimi značilnostmi). Vendar pa ob približno 80.000 takih zvezah v korpusu najdemo tudi približno 8.000 zgledov z zvezo v območju, kar kaže na njeno ustalitev v sodobni rabi.

  Podrobnejši pregled zgledov kaže, da se v gradivu pojavljajo primeri, ki ustrezajo 2. pomenu iz SSKJ, vendar ti niso najpogostejši, npr.: /…/ za prekoračitev hitrosti v naselju za več kot 50 km/h oziroma v območju omejene hitrosti za več kot 30 km/h je predvidena tudi stranska kazen 18 kazenskih točk. Sem sodi tudi zelo pogosta stalna besedna zveza novejšega nastanka »v območju evra«: Gospodarska rast v območju evra naj bi letos znašala okoli 1,4 odstotka.

  Izrazito najštevilčnejša je v korpusu skupina zgledov, pri katerih »prostor« (če uporabim izraz iz SSKJ) zamejujeta dve vrednosti oziroma količini:

  • Motor najbolje deluje v območju med 2200 in 3000 vrtljaji.
  • /…/ posebnost te ure je merjenje temperature v območju od –20 do 60 °C.

  Vaši primeri torej niso izjeme in jih ni treba korigirati. Namenoma pa sem zgoraj navedla tudi zgleda z različnimi predložnimi pari, saj se zveza med A in B pojavlja le rahlo pogosteje kot zveza od A do B, torej lahko za zamejevanje »prostora«, ki ga opisuje zveza »v območju …«, uporabimo bodisi eno ali drugo možnost.

  Še odgovor na zadnje vprašanje v tem sklopu: vsebine povedi sicer ne razumem, a če se omejim le na skladnjo, je raba predloga od ustrezna: premikanje (tudi če gre le za prispodobo) se začne na neki točki, od te začetne točke pa se nato počasi približujemo cilju (torej je ustrezen tudi brezpredložni dajalnik).

  Tina Lengar Verovnik (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.