×

Frazem »biti za leseno žlico«
 • Vprašanje:

  Na Vas se obračam z vprašanjem glede pravilne rabe frazema.

  Katera uporaba je pravilna, da nakažeš, da je človek nenapreden: biti za leseno žlico ali biti pred lesen žlico.


  Odgovor:

  Normo v frazeologiji določata zlasti stalnost (oblike in pomena) in izročilo (npr. potrditev rabe frazema v slovarskih priročnikih).

  Slovarji, ki jih imamo na voljo (prim. spletišče www.fran.si), ne potrjujejo frazema biti za leseno žlico oz. biti pred leseno žlico.

  Besedilni korpusi (www.gigafida.net) kažejo, da se frazem rabi zlasti v internetnih besedilih, pri čemer je pogostejša (bolj ustaljena) varianta s predlogom za (biti za leseno žlico). Gradivo vsebuje tudi zanimivo prenovitev frazema s predložno sestavino za: biti za lesenim glavnikom. V slovenskem frazeološkem sistemu imamo strukturno podoben model v frazemu biti za luno 'biti neumen, omejen, zaostal' (torej tudi s predložno sestavino za). Glede na navedeno je torej osnovna oblika frazema biti za leseno žlico.

  Nataša Jakop, Matej Meterc (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.