×

Rodilnik zanikanja (4)
 • Vprašanje:

  Vprašanje:

  • Ne spremljam žanra, ki ga najpogosteje prevajate, sicer pa še nisem držala v roki knjige, v kateri ne bi bile napake že v uvodu.

  ali

  • Ne spremljam žanra, ki ga najpogosteje prevajate, sicer pa še nisem držala v roki knjige, v kateri ne bi bilo napak že v uvodu.

  Zanima me, kaj je prav ter zakaj?


  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici je zapisano, da ima ob glagolu biti »nikalnica ne premenilni vpliv na skladenjsko izraženost vršilca dejanja, nosilca stanja […]« (2008: 501). To teoretično načelo je ponazorjeno tudi z zgledom, v katerem je zaradi zanikanega polnopomenskega glagola biti samostalnik pravica v rodilniku: Pravica je; Pravice ni. Vaš zgled ustreza omenjenemu parametru, zato je treba izbrati ubeseditev: Ne spremljam žanra, ki ga najpogosteje prevajate, sicer pa še nisem držala v roki knjige, v kateri ne bi bilo napak že v uvodu.

  Aleksandra Bizjak Končar (januar 2016)


Prijavite se za odgovor