×

Kako sloveniti izraz »foreign fighter«?
 • Vprašanje:

  Kako bi najustrezneje poimenovali ljudi, ki jih za boj novači t. i. Islamska država (ang. foreign fighter)?

  Tuji borec ali tuji bojevnik? Borec ni zaznamovan, v podobnih zvezah uporabljamo bojevnik (npr. gverilski bojevnik, islamski bojevnik, verski bojevnik), prim. mužahid.
  Odgovor:

  Sopomenka borec je skoraj trikrat pogostejša od bojevnika, SSKJ slednjo označuje kot knjižni izraz, torej izraz, ki ga uporabljamo predvsem v leposlovju in v strokovnih besedilih, če pa jo uporabimo v pogovornem jeziku, zveni »nenavadno« (Uvod v SSKJ; § 132).

  Pregled aktualne rabe kaže na to, da morda tudi zaradi rabe samostalnika bojevnik v pogostih stalnih besednih zvezah in imenih, npr. priljubljeni film Cestni bojevnik, film Vesoljski bojevnik, afera Balkanski bojevnik, ladja Mavrični bojevnik, ter vzdevka in istoimenske knjige Bojevnik upanja ('Pedro Opeka') ta samostalnik nima več zgolj knjižne rabe in se pomensko oddaljuje od borca, ki ga pojmujemo kot 1. pripadnika organizirane vojaške formacije (španski borec, Maistrov borec, partizanski borec) ali 2. osebe, ki si za kaj prizadeva (borec za mir).

  Raba samostalnika bojevnik v besednih zvezah indijanski bojevnik, ulični bojevnik kaže na nov pomen – 'upornik' ali 'terorist'. Lahko bi se strinjali z definicijo, ki je predlagana v pripetem prispevku: tuji bojevniki (angl. foreign fighters) so posamezniki, ki se pridružijo uporu v tujini in katerih glavna motivacija je ideološka ali verska namesto finančne. Torej tudi: speči bojevnik, sveti bojevnik, islamski bojevnik (z zadnjo besedno zvezo že SP 2001 opisuje izraz mudžahid) ...

  Omenimo še povezavo med nekaterimi sopomenkami k temu izrazu.

  Nadpomenke tujemu bojevniku so:

  • mudžahid (SP 2001: islamski bojevnik)
  • množinska oblika mudžahedin (Slovar novejšega besedja: sveti bojevnik)
  • džihadist, ki je slovarji še niso evidentirali, pa bi jo zaradi pogostosti rabe in uveljavljenosti izvornega samostalnika džihad lahko: džihadist v pomenu 'musliman, ki jev sveti vojni' (npr. ameriški džihadist).

  Helena Dobrovoljc (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.