×

Kratice: sklanjanje in skladenjska raba
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja EATA (European Association for Transactional Analysis) oziroma, kako se zapiše: EATIN etični svetovalec ali EATin etični svetovalec ali Eatin etični svetovalec ali eatin etični svetovalec.

  Kako se pravilno napiše na primer:

  • Vprašanje posredujete eatinemu etičnemu svetovalcu.
  • V EATO včlanjena društva ...
  • Odbor za certifikate pri EATI

  Odgovor:

  Pravopisna pravila v poglavju o krajšavah opredeljujejo, da »[n]ečrkovalno brane (in govorjene) kratice s pogostno rabo prehajajo med navadno pisano besedje in se potem tako tudi pišejo: sit, Unesco, Tam«.

  Če gre za lastnoimensko kratico (in takih je večina), se torej pri prehodu med navadno besedje ohranja velika začetnica – tako tudi v vašem primeru kratično ime in iz njega izpeljan svojilni pridevnik zapisujemo z veliko: Eata Eate Eati ..., Eatin. Kadar pa nečrkovalno brana kratica, ki se končuje na samoglasnik, ohranja svoj izvorni zapis, se po pravopisu kot sklonilo obravnava zadnji samoglasnik. To pomeni, da zadnjo črko kratice v zapisu zamenjujemo z ustrezno sklonsko končnico (oziroma pri tvorbi svojilnega pridevnika z ustreznim obrazilom): NATO NATA NATU ..., NATOV, torej tudi EATA EATE EATI ..., EATIN. Pisce tako poseganje v izvorno podobo kratice pogosto moti, zato bržkone še vedno velja opozorilo iz pravopisnih pravil, da »taka imena rajši sklanjamo v navadni pisni obliki lastnih imen: Unesco Unesca Unescu ipd.«.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.