×

Pisanje zloženk s kratično sestavino
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno pisati naslednje zveze: RF sunek/Rf-sunek (RF = radiofrekvenčni), 3T naprava/3T-naprava, MR tehnika/MR-tehnika (MR = magnetnoresonančna), SAR vrednost/SAR-vrednost. Predvidevam, da se magnetnoresonančni piše skupaj.


    Odgovor:

    Vaše vprašanje se nanaša na pisanje zloženk, pri katerih je prva sestavina črka, kratična zveza črk oziroma zveza črke in števke. Po pravopisnih pravilih (SP 2001: § 496) jih pišemo z vezajem, torej: RF-sunek, 3T-naprava, MR-tehnika, SAR-vrednost. Pri obrnjenem zaporedju – ta način je (upoštevajoč tudi napotila v pravopisnem slovarju) tudi bolj priporočljiv, pa jih pišemo brez vezaja: sunek RF, naprava 3F, tehnika MR, vrednost SAR. To seveda velja le takrat, ko uporabljate kratico, in ne za zvezi radiofrekvenčni sunek in magnetnoresonačna tehnika.

    Helena Dobrovoljc (julij 2012)