×

Kako prevesti besedo »debriefing«?
 • Vprašanje:

  Kako smisleno prevedemo angleško besedo debriefing?

  Debrifing after resuscitation ali critical incident debriefing?


  Odgovor:

  Beseda debriefing nastopa kot samostalnik ali glagol navadno v pomenu poročanja ali pogovora in hkrati natančnega izpraševanja z vnaprej določenimi fazami po opravljeni nalogi ali kriznem dogodku, stresu, ki bi lahko imeli za posledico tudi duševne motnje. Očitno se je uveljavila najprej v vojaškem jeziku.

  Pregled rabe kaže na to, da različne stroke različno rešujejo problem slovenjenja tega izraza. Tudi zato se pogosto uporablja kar v izposojeni obliki (debrifing), kar vpliva na slabše razumevanje termina pri nestrokovnjakih.

  Če govorimo o medicini, kjer se besedne zveze debrifing after resuscitation in critical incident debriefing, o katerih sprašujete, uporabljajo, ugotavljamo, da slovenski strokovnjaki s tega področja najpogosteje uporabljajo kar tujko debriefing, saj slovenskega izraza za vodeni pogovor z natanko določenimi fazami (stopnjami) še niso domislili. Debriefing torej ni zgolj pogovor, temveč je postravmatski terapevtski pogovor kot postopek psihološke razbremenitve, ki poteka po opravljeni nalogi, dogodku, navadno v več fazah: v prvi fazi je usmerjen v analizo dogodka in posameznikovega doživljanja situacije, drugi pa je namenjen preverjanju posledice morebitne psihične obremenitve in zagotavljanja občutka varnosti.

  Pri prevajanju v strokovnem jeziku morate upoštevati posebnost, da ni nujno, da termin odraža vse pomenske dimenzije postopka, ki ga opisujete, večji pomen ima dogovor v stroki, torej čim večja enoumnost in posledično razumevanje izraza. Če se v rabi prevzeti termin debriefing oz. debrifing še ni uveljavil, bi bilo smiselno uporabiti tudi zgoraj omenjeno zvezo, torej posttravmatski terapevtski pogovor, če bi se s tem predlogom strinjala stroka.

  Pri prevajanju terminov mora prevajalec v strokovnem besedilu načeloma uporabiti že ustaljen termin, če pa ne gre za termin, ima seveda bolj proste roke. V konkretnem primeru bi problem morda premostili s tem, da bi slovenskemu izrazu v oklepaju dodali še angleški termin.

  Helena Dobrovoljc, Mojca Žagar Karer (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.