×

Kako prevesti pridevnik »vzdržnostni«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je raba besedne zveze vzdržnostni/vzdržni razvoj za pomen sustainable development ustrezna, čeprav imamo v novem SSKJ že zapisano pogosteje rabljeno vzporednico trajnostni razvoj.


  Odgovor:

  Zveza trajnostni razvoj za sustainable development se je že ustalila in je bistveno pogostejša kot vzdržni/vzdržnostni razvoj, o čemer priča tudi pogostnost v besedilnem korpusu Gigafida:

  V okviru teminološkega svetovanja je bilo pred časom že odgovorjeno na vprašanje o trajnostni konstrukciji, ki je tudi vsebovalo prevod pridevnika sustainable. Pravega razloga za neupoštevanje ustaljene zveze trajnostni razvoj torej ni.

  Mojca Žagar Karer (januar 2016)