×

Izvor besede »zanovetka«
 • Vprašanje:

  Jezikoslovec, prevajalec in pisatelj Janko Perušek je leta 1882 izdal etnografske črtice z naslovom Bosenske zanovetke. Beseda zanovetke ni vsebovana v nobenem slovarju, zanima pa me njen izvor. Bi jo lahko povezala z besedo novost, novica?


  Odgovor:

  Besedo zanovetka je Rajko Perušek prevzel iz štokavske zanòvijetka, ki pomeni nekako 'zbadljivo govorjenje, grajanje, nadlega, sitnost'. Gre za tvorjenko iz glagola zanovijetati 'sitnariti, zabavljati, nadlegovati', sestavljenega iz predpon za- in no- ter osnovnega *vijetati, prvotneje *větati, ki je pomenil »govoriti«. Ta glagol se je do danes ohranil le v sestavljenkah in drugih tvorjenkah, npr. slovensko obetati, odvetnik, svet 'nasvet, posvetovalni zbor', veča, hrvaško vijeće 'posvetovalni zbor', razgovijetan 'razločen, jasen', rusko otvétit' 'odgovoriti'.

  Beseda genetsko torej nima nič skupnega s pridevnikom nov, saj fonema n in o sestavljata predponski morfem, ki ima v danem primeru ekspresivno vrednost, fonem v pa pripada korenskemu, ki pomeni 'govoriti'. Taki morfemski delitvi pritrjuje tudi pomen, ki je prvotno 'zbadljivo govorjenje' in torej ni povezan s pomenom 'nov'.

  Marko Snoj (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.