×

Prva uporaba besede »luka«
  • Vprašanje:

    Kdo, kje, kdaj je prvi uporabil besedo luka v pomenu 'pristanišče'?


    Odgovor:

    Beseda luka v pomenu 'morsko pristanišče' je bila pri nas prvič slovarsko zabeležena v delu Ožbalta Gutsmana (1729–1790) Deutsch-windisches Wörterbuch (1789), in sicer kot zadnja slovenska ustreznica za nemško Meerhafen: morſku brodiſhe [morsku brodiše], murſku brodiſhtvu [mursku brodištvu], murſki port [murski port], luka.

    Metka Furlan (januar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.