×

Prva uporaba besede »luka«
  • Vprašanje:

    Kdo, kje, kdaj je prvi uporabil besedo luka v pomenu 'pristanišče'?


    Odgovor:

    Beseda luka v pomenu 'morsko pristanišče' je bila pri nas prvič slovarsko zabeležena v delu Ožbalta Gutsmana (1729–1790) Deutsch-windisches Wörterbuch (1789), in sicer kot zadnja slovenska ustreznica za nemško Meerhafen: morſku brodiſhe [morsku brodiše], murſku brodiſhtvu [mursku brodištvu], murſki port [murski port], luka.

    Metka Furlan (januar 2016)