×

Izvor priimka »Poličnik«
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali mi lahko prosim pojasnite izvor priimka Poličnik.


    Odgovor:

    Priimek Poličnik je tvorjen iz zemljepisnega termina polica, ki pomeni 'zemeljska terasa med dvema brežinama, ježama, rebrima'. Prvotno je torej označeval naseljenca, posestnika na neki taki polici. Na enak način je npr. priimek Kališnik tvorjen iz kališče 'kraj, kjer je kal, tj. mlaka', Pečnik iz peč v pomenu 'skala, pečina' ali Potočnik iz potok. To in še kaj več si lahko preberete v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

    Marko Snoj (januar 2016)