×

Virus zika: zapis in sklanjanje
 • Vprašanje:

  S kolegico pripravljava članek o trenutno zelo aktualnem virusu Zika in sva se znašli na razpotju. Zato bi vas zelo lepo prosila za strokovno mnenje, kako pravilno zapisovati. Zapisovanje virusa z veliko začetnico pojasnjuje že odgovor dr. Nataše Jakop (ZRC SAZU):

  • Virusi so organizmi, ki lahko imajo svoja imena. Ime je sestavljeno iz črke, npr. virus B, črk in števk, npr. virus H5N1, kratice, npr. virus HIV, lastnega imena, npr. virus Dobrava, virus Lassa, virus Ebola, virus Marbourg, virus Zahodnega Nila. V zadnjih primerih gre za imenovalne (tj. lastnoimenske) prilastke ob vrstnem imenu, ki jih pišemo z veliko začetnico. Podobno velja za zgled mrzlica Lassa. Nekatera lastna imena se (sčasoma oz. lahko) poobčnoimenijo in postanejo del leksike; pišemo jih z malo začetnico, npr. ebola |bolezen, ki jo povzroči virus Ebola|; virus ebole, virus denge. Po tem tipu bi lahko nastala tudi lassa |bolezen, ki jo povzroči virus Lassa|; virus lasse, vendar po pregledu gradiva za apelativizacijo tega tipa še ni potrditve (mrzlica Lassa), medtem ko pri virusu Zahodnega Nila apelativizacije sploh ne gre pričakovati.

  Ker bi rekla, da je Zika besedna kratica, pa ne vem, kako bi jo pravilno sklanjala, če ob njej stoji 'virus' - virusa Zike, virusu Ziki ... ali Zika ostane ves čas Zika: virusu Zika? Ker nikjer ne najdem podobnega primera, ne vem, katera izbira je pravilna.


  Odgovor:

  Imena virusov lassa, zika in ebola so povzeta po zemljepisnih imenih (Ebola 'reka v Zairu'; Lassa 'mesto v Nigeriji'; Zika 'gozd v Ugandi') navadno krajev, kjer so jih prvič odkrili. Ti novi virusi so navadno poimenovani dvodelno: občnoimenskemu jedru (virus) je dodana razlikovalna sestavina (zika, lassa, ebola), ki ga zaradi pomenskega prenosa (zemljepisno ime > občno ime) pišemo z malo začetnico. Zveza je skladenjsko pojmovana kot neujemalna, zato sestavin zika, ebola, lassane sklanjamo, kadar nastopajo ob jedru virus, mrzlica, bolezen:

  • Na Danskem so zabeležili enega od prvih primerov okužbe z virusom zika v Evropi.
  • Virus zika se v zadnjem letu intenzivno širi v Južni in Srednji Ameriki.

  Tudi pri virusu zika lahko ob pogosti rabi pričakujemo sčasoma izpust besednozveznega jedra, saj ne bo več potrebno. V zavesti govork in govorcev slovenščine bo izraz zika izražal tudi pomen 'virus'. Táko rabo smo lahko opazovali pri eboli, kjer izraz danes zaznamuje tudi bolezen, ki je posledica okužbe z ebolo. V javnih medijih se že januarja 2016 pojavljajo zgledi kot:

  • Brazilija v boj proti komarjem z 200.000 vojaki, okužbe z ziko v Sloveniji ni.
  • O smrtih zaradi okužbe z ziko ni poročil.
  • O ziki poročajo tudi z Otoka.

  Samostojno rabljen samostalnik se sklanja po prvi ženski sklanjatvi: zika zike ziki ziko pri ziki z ziko.

  Zveze virus zika ('virus, imenovan zika') ne moremo primerjati z zvezo virus Zahodnega Nila ('virus, ki se pojavlja ob Zahodnem Nilu'), saj je desni prilastek v drugem primeru rodilniški in je z jedrom virus tesno povezan. V zvezi virus Zahodnega Nila občnoimenskega jedra ne moremo izpustiti, saj rodilniški desni prilastek nikoli ne nastopa samostojno, hkrati pa ohranja vse lastnosti zemljepisnega imena, zato ga pišemo z veliko začetnico.

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.