×

Ujemanje in besedni red
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri spol moram izbrati v naslednjem stavku (vprašanje se je pojavilo med prevajanjem iz tujega v slovenski jezik):

  Vendar pomanjkanje svetlobe ni bilo/bila najhujša težava. (Ali izberem srednji spol – bilo, zaradi samostalnika pomanjkanje, ali ženski spol – bila, zaradi samostalnika težava?)


  Odgovor:

  Pri povedih, sestavljenih iz osebka in povedka s povedkovim določilom (kakršna je vaša), se glagolska vez v povedku oblikoslovno ravna po samostalniku, ki je v jedru povedkovega določila. Npr. Največja zvezda je bil po mnenju številnih pianist Bojan Gorišek (zgled je iz korpusa Gigafida).

  Vendar pa je treba najprej razpoznati, kateri od samostalnikov (oziroma katera od samostalniških zvez) je v vlogi osebka in katera v vlogi povedkovega določila. Vrstni red je namreč zaradi vpetosti v besedilo lahko zamenjan – tako je tudi v vašem primeru. Z vidika členitve po aktualizaciji (pravila, ki določa vrstni red – tudi besed – v slovenskem jeziku) je nevtralna stava: Vendar najhujša težava ni bilo pomanjkanje svetlobe. Po prej omenjenem pravilu namreč na začetek (oziroma na položaj, ki mu pravimo »tema«, tudi »izhodišče«) postavimo, kar je bodisi že znano ali (vsebinsko gledano) izhodiščno. Na konec (oziroma na položaj, ki mu pravimo »rema«, tudi »jedro«) pa postavimo novo, prej neznano, lahko tudi presenetljivo ali kako drugače (vsebinsko) zaznamovano prvino.

  Ustrezno bi torej bilo: Vendar pomanjkanje svetlobe ni bilo najhujša težava.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.