×

Kdaj pišemo »zahod« z veliko in kdaj z malo začetnico?
 • Vprašanje:

  Zanima me, je ZAHOD z veliko začetnico, če mislimo na razviti svet. (Če npr. nekdo iz Indije sanja o ZAHODU).

  Kaj pa ZAHODNA kultura potem? ZAHODNE obleke?


  Odgovor:

  Izraza Zahod in Vzhod sta se uveljavila zaradi različnih oblik delitve sveta, zato je njun pomen pogosto odvisen od konteksta, okoliščin konkretne rabe.

  a) Zaradi povojne delitve sveta na dva ideološka pola: Vzhod kot izraz za države s socialistično ali komunistično oz. enostrankarsko družbeno ureditvijo in Zahod za države z različnimi oblikami demokracij, v katerih se je uveljavil tržni sistem gospodarjenja. Po padcu železne zavese bi se zdelo, da se bosta obe imeni umaknili iz javne rabe, vendar ju uporabljamo za poimenovanje bivših socialističnih držav oz. držav bivšega vzhodnega bloka in njihovega protipola (ZDA, Združeno kraljestvo, Francija ...) (politična****razdelitev):

  • Prva širitvena etapa je bila zgodovinska v resničnem pomenu te besede, kajti bila je simbolna poprava krivic bivšemu Vzhodu, ki ga je Zahod zaporedoma, v letih 1945 in 1957 in 1968, puščal na cedilu, na milost in nemilost Sovjetski zvezi.
  • Po nekaj letih kujanja sta si torej šahovski Vzhod in Zahod ponovno podala roke.

  b) Zlasti izraz Zahod se je ohranil kot poimenovanje ekonomsko bolj razvitega dela sveta, kamor bi danes lahko prištevali ZDA, Evropo, Avstralijo, tudi Japonsko (gospodarska razdelitev):

  • Protagonista romana sta mlada publicistka iz Johannesburga in priseljenec, avtomehanik, ki se v mestu nahaja ilegalno. Zaradi slednjega se par preseli v njegovo, v romanu neimenovano, muslimansko državo. On si za vsako ceno želi oditi na Zahod, ona pa na novem domu najde vse, kar je iskala prej.

  c) Oba izraza (Vzhod in Zahod) se pojavljata v opisih, ki se sklicujejo na globalno delitev sveta, v okviru katere poznamo na Vzhodu tudi Bližnji in Daljni vzhod (od Sredozemlja do Japonske), imenovana Orient, ki ga obvladujejo poleg muslimanskega tudi druga verstva, kot Zahod pa pojmujemo svet, ki je izšel iz rimske in grške civilizacije in po obeh tudi krščanski svet (kulturna in sociološka delitev):

  • Japonska je ena od starih civilizacij, in ko jo je Zahod v 16. stoletju odkril, je postal takoj navdušen nad njo.
  • Trenutna finančna kriza predstavlja le prvo fazo globalnega gospodarskega prestrukturiranja. Centri moči se bodo z Zahoda pomikali na Vzhod, svet bo postal multipolaren.

  Raba izraza Zahod je torej odvisna od tega, v katerem miselnem okolju se nahajate in v kakšnih okoliščinah besedo uporabljate.

  Omenimo še, da je pravopisna slovarska razlaga izraza Zahod/Vzhod manj ustrezna, saj imen ne pojasnjuje na osnovi opisanih delitev, temveč geografsko – kot vzhodni/zahodni del večje geografske enote. Tu pa bi bilo še najbolje uporabiti kar malo začetnico.

  Tudi če se pridevnik zahodni nanaša na Zahod, ga kot vrstni pridevnik pišemo z malo začetnico. Podobno: bližnjevzhodni (< Bližnji vzhod), protizahodni (< proti Zahodu).

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.