×

Pripadnici Obrov in Tavriskov sta ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšni sta obliki zapisa za pripadnico keltskega ljudstva Tavriski in pripadnico ljudstva Obri.


  Odgovor:

  Pripadnica Obrov naj bi se po navedbah Simona Lenarčiča (v kritiki SP 2001) imenovala Obrinja, čeprav gradivo, ki ga imamo pravopisci na voljo, ne izpričuje nobene potrditvega tega feminativa. V starejših virih (Jurčič, Slovenski svetec in učitelj, Ljubljanski zvon, 1886) najdemo različico Obrka:

  »Krasna deklica«, rekel je Susel svojemu vodji, divjemu Motižiru, ki jo je prej s pohotnimi pogledi motril in še zdaj gledal v ono stran, kjer je bila Grimislava izginila. »Jaz jo poznam, to je Obrka, divno dekle; res pojde tako daleč za njimi, da jih dojde«, reče jeden Ljubljancev. »Ko bi jo na samem dobil, precej jo ugrabim«, mrmra tiho Motižir Suslu. »Morana zna, pridemo li še kdaj v ta kraj. To bi bilo nekaj vrednega za kneza Braslava vzeti, pri nas ni tacih žensk, ne li? Ker govore, da je Obrka in da ji je ženin ušel z onim našim svetcem, nihče se ne pobrine, če izgine od tod. …«

  Način tvorbe Ober – Obrka bi ustrezal tudi po analogiji z Maver – Mavrka. Kljub temu je Lenarčičev izraz sodobnemu govorcu blizu, zato bi prebivalke lahko poimenovali na enega od obeh načinov.

  Keltsko ljudstvo Tavriski je slovenjena različica latinskega Taurisci. Tavriski so od 3. stoletja naprej živeli v osrednji Sloveniji. Tako kot pri Frankih, Tadžikih … bi tudi pri teh imenih lahko govorili o oblikah Tavriskinja in Tavrisk (ki pa je precej papirnat). Tako rabo potrjuje tudi dr. Marjeta Šašel Kos z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, ki se je ukvarjala s Tavriski, in opozarja tudi na pridevniško obliko tavriskijski.

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.