×

»Slovenska policija« – raba velike in male začetnice
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se Slovenska policija piše z veliko ali z malo začetnico.


  Odgovor:

  Sodeč po uradnih podatkih s spletnih strani slovenskega ministrstva za notranje zadeve, se organ v njegovi sestavi imenuje preprosto policija. Na spletni strani policije pa je beseda nekajkrat zapisana tudi z veliko začetnico, tj. Policija. Ob dosledni rabi bi bilo razlikovanje seveda smiselno: Policija kot lastno ime državnega organa in policija kot poimenovanje za vrsto državnega organa. Zveza slovenska policija torej ne more biti nič drugega kot občnoimenska zveza, pri kateri zemljepisni pridevnik natančneje določa, da gre za policijo (kot vrsto državnega organa) Republike Slovenije.

  Od kod torej dvom o rabi začetice?

  Tudi v korpusu Gigafida je namreč mogoče najti zapise z veliko začetnico. Odgovor je morda v tem, da je podobna zveza bodisi ime slovenskih obrambnih sil bodisi njihovo vrstno poimenovanje – govorim seveda o Slovenski vojski oziroma slovenski vojski. Kadar gre za ime (relativno samostojne) ustanove pod okriljem slovenskega ministrstva za obrambo, jo pišemo z veliko začetnico (takih je večina zgledov v korpusu), kadar govorimo o vrsti ustanove oziroma organa, pa uporabimo malo začetnico, npr.:

  • Domačinom že od jutra pomaga tudi 40 pripadnikov Slovenske vojske proti
  • prikaz tehnike in opreme slovenske vojske in policije.

  V zgledih, kakršen je zadnji, raba pogosto tudi niha, npr.:

  • Predstavili se nam bodo Slovenska vojska in policija ter poklicna gasilska enota Celje ali pa
  • Nad nami so bili navdušeni tudi pripadniki Slovenske vojske in Policije.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.