×

Izrazje s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije
 • Vprašanje:

  Na vas se obračam z vprašanji o pravilni rabi naslednjih besed/besednih zvez s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije:
  - Individualen rehabilitacijski načrt / individualni rehabilitacijski načrt (gre za dokument = načrt aktivnosti za posameznega uporabnika)
  - Individualizirani načrt podpore / individualni načrt podpore (gre za dokument = načrt podpore za konkretnega uporabnika, glede na njegove potrebe)
  - Rehabilitant / rehabilitand (nanaša se na uporabnika storitev zaposlitvene rehabilitacije, iz besede rehabilitacije naj bi tudi prišla ta izpeljanka, vendar se jo različno uporablja)
  - Informirana odločitev (informed decision)


  Odgovor:

  Vaša vprašanja se nanašajo na ozko strokovno področje, v katerem lahko veljajo tudi drugačne jezikovne zakonitosti kot v splošnem občevalnem jeziku. Zato bi bilo morda dobro povprašati za mnenje tudi strokovnjaka terminologa s tega področja.

  Sicer pa vam posredujem odgovore z vidika »neterminologa«:

  - Načrt aktivnosti za posameznika bi se ustrezno glasil »individualni rehabilitacijski načrt«, torej z določno pridevniško obliko.

  - Pri drugem vprašanju nobena zveza ni neustrezna, odvisno je od tega, na katero pomensko razsežnost želite opozoriti: če izberete »individualni načrt podpore«, s tem poudarite, da je načrt namenjen posamezniku, ne skupini; če izberete »individualizirani načrt podpore«, pa s tem poudarite, da ste neki sicer splošni načrt individualizirali za potrebe posameznika.

  - V splošni rabi je neprimerno več potrditev za bolj uveljavljeno besedotvorno različico »rehabilitant«.

  - Sodeč po novejšem gradivu, se je zveza »informirana odločitev« za angl. informed decision kar uspešno uveljavila v našem jeziku. Gre za zvezo, ki označuje odločitev, podkrepljeno z relevantnimi informacijami glede vprašanje, ki nas zanima. Vprašanje je le, če je v vaši stroki uveljavljena za potrebe in namene, ki jih želite izraziti.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.