×

Zakaj se »izven« nadomešča z »zunaj«?
 • Vprašanje:

  Zakaj se izven nadomešča z zunaj?


  Odgovor:

  Beseda izven je bila v slovenščini puristično preganjana kot hrvatizem, o tem je v preteklosti pogosto pisal Janez Gradišnik (Slovensko ali angleško?, Slovenščina za Slovence). Pod vplivom tega preganjanja se je pogosto kar prezrlo, da zunaj nastopa v rabi v dveh besednovrstnih vlogah: kot nepravi predlog, ki se veže z rodilnikom, in kot prislov; izven pa kot predlog. V predložni vlogi izražata oba več različnih pomenov, ki so jih v SSKJ opisali takole:

  1. za izražanje položaja, ki ni v mejah določenega predmeta ali prostora (zunaj/izven šole)
  2. za izražanje položaja, ki ni v mejah določenega časa (zunaj/izven pouka)
  3. za izražanje položaja, ki ni v mejah določenega pojma (zunaj/izven zakona)

  Le v prvem (prostorskem) pomenu naj bi izven nadomeščali z zunaj, in sicer zaradi purističnih načel. Kot kaže sodobna jezikovna raba, se je tudi v prostorskem pomenu predlog izven ohranil, četudi je bil sicer označen kot publicistično sredstvo, in to zlasti v različnih tvorjenkah, še zlasti v terminološki rabi: izvenkrmni motor, izvenjezikovni vzroki ... Taka delitev vlog, ko eno jezikovno sredstvo izraža zlasti konkretne pomene (zunaj v smislu dejanskega prostora), drugo pa abstraktnejše pomene (izven v neprostorskem smislu), je v jeziku pogosto in je povezano s t. i. intelektualizacijo jezika. V tem procesu pa ravno prevzete prvine, ki so lahko – kot v vašem primeru – deležne tudi puristične presoje in preganjanja, prevzemajo abstraktnejše in terminološke pomene – npr. fizični proti telesni; vzdušje proti ozračje; otvoritev proti odprtje ipd.

  Problemi, ki jih v povezavi s tema dvema predlogoma oziroma predlogom in prislovom opažamo, so povezani z nekritičnim lektoriranjem. Če vam predlog izven s slogovnega vidika ne ugaja, ga lahko nadomestite z drugimi skladenjskimi zgradbami, pri tem pa upoštevajte pomen.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.