×

Izgovarjava besede »upravitelj«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je izgovor besede upravitelj (zapis v oglatem oklepaju).


  Odgovor:

  Besedo upravitelj izgovorimo podobno, kot jo zapišem. V imenovalniku izgovor končnega j ni izrazit, temveč sklop lj preberemo kot mehčani l'.

  V vseh drugih pregibnih oblikah, kjer sklopu sledi samoglasnik (npr. upraviteljev), pa izgovorimo oba glasova.

  Beseda pa sodi tudi med tvorjenke s pripono -elj, v kateri se zapisani e izgovarja kot polglasnik (več o tovrstnih posebnostih si lahko prebrete npr. v priročniku Slovenska zborna izreka C. Šeruga Prek in E. Antončič).

  Približen zapis izgovora bi torej bil [upravítəl'] [upravítəlja].

  Tina Lengar Verovnik (februar 2016)