×

Kakšen je svojilni pridevnik iz priimka »Nye«?
  • Vprašanje:

    Kakšen je svojilni pridevnik iz priimka Nye?


    Odgovor:

    Ker se ime Nye izgovori [náj], končaj j (kot npr. pri imenu Anej) narekuje uporabo svojilnega pridevniškega obrazila -ev: Nyev [nájev-]. Ime sklanjamo Nye Nya Nyu ... Končni e ne vpliva na izgovor besede, zato ga lahko izpustimo. Več o tem pravilu v SP 2001 (§ 772). Tako tudi Fry, Rye ipd.

    Helena Dobrovoljc (februar 2016)