×

Izvor priimka »Pušnik«
 • Vprašanje:

  Zelo me zanima, če imate mogoč odgovor na vprašanje, od kod izvira moj priimek Pušnik?


  Odgovor:

  Priimek Pušnik je tvorjen iz občnega imena pušča v pomenu 'neobdelano zemljišče, zapuščen kraj' ali iz enega od krajevnih imen Pušče, Pušča ali Puša, izpeljanega iz omenjenega samostalnika pušča. Priimek je torej prvotno označeval nekoga, ki se je naselil na neobdelano zemljišče ali na nek zapuščen kraj. Po tvorbi je primerljiv s priimki Kališnik, prvotno »kdor prebiva ob kališču«, Gošnik, prvotno 'kdor prebiva v gošči', Kržišnik, prvotno 'kdor prebiva ob križišču', Podvršnik, prvotno 'kdor prebiva pod vrhom' in mnogimi drugimi.

  Mnoge etimologije naših priimkov si lahko preberete v Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika in mojem Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

  Marko Snoj (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.