×

Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se svojilni pridevnik iz kratice CIA oz. Cia tvori na enak način kakor iz nekratičnih imen na -ia, se pravi CIJIN oz. Cijin, ali pa j tu odpade?


  Odgovor:

  Glede na to, da gre za kratico, pri pregibanju ne uvajamo novih črk, torej: Pri CII niso dajali izjav, agent CIE.

  Če pa ta kratica preide med lastna imena, kar se pri dlje časa trajajoči rabi pogosto zgodi, npr. NATO -> Nato, UNESCO -> Unesco, potem jo pregibamo tako, kot smo vajeni pri navadnih pisanih oblikah besed. A tudi glede oblikoslovnega in besedotvornega pregibanja imen ženskega spola, ki se končajo na dva zaporedna samoglasnika, so pravopisna pravila skopa:

  • v členu 820 pri oblikoslovnih posebnostih navajajo le rodilnik dvojine in množine, npr.: Lea Lej, Livia Livij,

  • v členu 963 pa izvemo, da je podaljševanje osnove pri tistih besedah, ki se končajo na e, a, o, u, neobvezno, torej Tea -> Tein/Tejin; enako tako tudi Cia -> Ciin/Cijin.

  Pri našem raziskovalnem delu pa smo ugotovili, da je pravopisno pravilo pogosto premalo povedno, zato so uporabniki v dvomih. V monografiji Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom (2011), ki je dostopna tudi prek storitve Google Books, smo zato ob reševanju tega problema ugotovili, da je vrivanje črke j v zapis odvisno zlasti od stopnje prevzetosti in uveljavljenosti tujega imena. O tem pri kratici CIA priča že prehod med navadno pisane besede, zato podomačena oblika pridevnika, tj. Cijin, ni nenavadna ali vprašljiva.

  Helena Dobrovoljc (april 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.