×

Izvor priimka »Kuzma«
  • Vprašanje:

    Kako je nastal priimek Kuzma? Ali ga lahko povezujemo z besedo KUZMATI v pomenu mrščiti, razmršiti? Ker gre za prekmurski priimek bi se ga mogoče dalo povezovati tudi s krajem Kuzma?


    Odgovor:

    Priimek Kuzma je nastal iz krstnega imena Kozma (ki izvira iz grškega Kosmas in prvotno pomeni 'lep, urejen'), tako kot je prekmursko krajevno ime Kuzma nastalo iz imena tega svetnika, kateremu je (skupaj s sv. Damijanom) posvečena tamkajšnja cerkev. Iz istega svetniškega imena so pri nas še priimki Kozmos, Kozmus in Kosmos.

    Marko Snoj (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.