×

Razlaga besed »bajesloven« in »bajkosloven«
  • Vprašanje:

    Ali obstaja beseda bajkosloven? Beseda bajesloven namreč ni točna oz. bralec je lahko zaveden, saj ne obstajajo baje, ampak samo bajke.


    Odgovor:

    Pridevnika bajkosloven v slovenščini ni. Če bi bil, bi spadal k samostalniku bajkoslovje, ki so ga v prvi 20. stoletja zelo redko uporabljali namesto iz češčine prevzetega bajeslovje, oboje v pomenu, ki ga s tujko izrazimo z besedo mitologija. Češki samostalnik bajesloví, iz katerega smo že v 19. stoletju prevzeli našo bajeslovje, je zložen iz češkega baje, ki pomeni 'mit, bajka', in tvorjenke od slovo 'beseda'; prvotno torej pomeni 'besede, tj. znanost o bajkah, mitih'. V slovenščini se je ta prevzeta beseda uveljavila tudi zato, ker smo jo povezali z etimološko sorodnim, danes ne več zelo živim glagolom bajati 'pripovedovati, navadno neverjetne reči', katerega oblika za tretjo osebo ednine je otrdela v še danes pogosti členek bajè.

    Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.