×

Izvor priimka »Ohman«
 • Vprašanje:

  Zanimata me izvor in pomen priimka Ohman.


  Odgovor:

  Priimek Ohman je v RS nosilo 1. 1. 2015 samo 8 oseb, vse v pomurski statistični regiji. Priimek je verjetno le pisna različica veliko bolj razširjenega priimka Oman. Tega je na isti dan nosilo kar 731 oseb, od tega 436 v gorenjski, 100 v podravski in 99 v osrednjeslovenski statistični regiji.

  O priimku Oman je etimolog France Bezlaj domneval (Etimološki slovar slovenskega jezika, 2. knjiga, 1982), da je morda nastal kot vzdevek iz imena zdravilne rastline oman (iz glagola omamiti). Priimek je razširjen zlasti na loškem ozemlju in ima tudi redkejšo različico Homan (82 oseb). Šele s pomočjo starih zapisov bi lahko ugotovili, ali je Bezlajeva domneva utemeljena, saj v Mostah pri Brdu na Zilji v 12. knjigi Zgodovine hiš južne Koroške (2008) avtor Bertrand Kotnik navaja za hišno ime Oman zapise iz urbarjev in matičnih knjig, ki kažejo na drugačen izvor tega imena: 1534 Hoffmann zw Brugckh, 1586 Habmann zu Prugg, tudi Hoffmann, 1692 Affmon, 1696 Homan, 1709 Offmon, 1723 Oman ex pruk. Hofman pomeni sicer osebo, ki živi na graščinskem dvoru. V starejših loških urbarjih (do leta 1560) tega priimka ni zaslediti, pač pa se 1563 omenja loški župnik Ambrož Hauman (F. Kos, Doneski k zgodovini loškega okraja, 1894).

  Silvo Torkar (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.