×

Sklanjanje kratice CIPO
 • Vprašanje:

  Zanima me kako se sklanja kratica CIPO (Center za infrastrukturo prenosnega omrežja)? Ko želimo napisati, da je bilo gradivo poslano vsem štirim CIPO … se pogosto pojavljajo oblike CIPO-jem, CIPO-tom.


  Odgovor:

  Pri sklanjanju kratice CIPO upoštevamo pravilo Slovenskega pravopisa 2001 v členih 120–122, ki določa več načinov. Od naštetih spodaj pa raba izkazuje nesklonljivost, kar je glede na kontekste rabe te kratice tudi najbolj verjetna možnost, ki jo tudi priporočamo.

  1. Če kratica preide v lastno ime, kar ugotovimo, ko je ne beremo več črkovalno, temveč kot besedo [cípo], potem jo sklanjamo po paradigmi prve moške sklanjatve:

  • Cipo Cipa Cipu ...

  2. Če kratica pri sklanjanju podaljšuje osnovo, to zapisujemo z vezajem in malo črko, npr.

  • FNO FNO-ja
  • FPÖ FPÖ-ja
  • GO GO-ja
  • ILO ILO-ja
  • MO MO-ja
  • PLO PLO-ja
  • SLO SLO-ja
  • SZO SZO-ja
  • TE-TO TE-TO-ja
  • WHO WHO-ja

  3. Če je zadnji samoglasnik kratice spremenljiv, potem jo spreminjamo kot sklonilo, npr.:

  • EMO EMA
  • ISO ISA

  4. Vedno pa je mogoče pregibati kratice tudi po tretji moški sklanjatvi, kar pomeni, da kratice ne pregibamo, o čemer je mogoče sklepati (sodeč po dostopnem, a redkem gradivu) tudi v vašem primeru, npr.:

  • Investicijsko gradbeno vzdrževalna dela na daljnovodih CIPO Ljubljana
  • CIPO skladno s notranjimi Navodili o vzdrževanju elektroenergetskih prenosnih naprav skrbi, da VN naprave delujejo varno …

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.