×

Nagovor oz. ogovorni izrazi pri pisanju pisem
 • Vprašanje:

  Opažam, da nas večina mail prične s »Pozdravljeni!« »Pozdravljena!« …. in na koncu ponovno dodamo še »Lep pozdrav«. Je to sprejemljivo? Bi morali drugače?

  Bi morala biti za »Pozdravljeni« vejica ali klicaj …. in če je vejica, začnemo nadaljnje besedilo z malo začetnico …. opažam, da nekateri uporabljajo veliko začetnico. In enako – vejica ali klicaj za »Lep pozdrav«.


  Odgovor:

  Da bi lahko empirično podprto odgovorili na to vprašanje, bi şe morali nasloniti na raziskavo ogovornih izrazov, ki v sodobnem slovenskem jezikoslovju še ni bila opravljena. Lahko pa odgovorimo bolj na splošno.

  V rabi res opažamo, da se namesto formalnega spoštovani in manj formalnega dragi vse pogosteje pojavlja nagovor pozdravljeni. Dejstvo je, da se je tega ogovornega izraza oprijema vse več pišočih, kar nas utrjuje v prepričanju, da pri sporazumevanju potrebujemo več ogovornih izrazov, ki bi (v registru) zajeli polformalne sporazumevalne položaje. Zdi se, da ga izbirajo govorci, ki želijo doseči višjo stopnjo nevtralnosti oz. se izraziti v položajih med formalnim in neformalnim.

  Edini pomislek, ki ga pri tem lahko izrazimo, je povezan s podvajanjem, saj je klasični zaključek sodobnega klasičnega in elektronskega pisma stalna zveza lep pozdrav, z lepimi pozdravi, prisrčen pozdrav in podobno. Pozdravljanje je v slovenščini sicer mogoče uporabljati tako ob srečanju kot ob poslavljanju, zato s tega vidika ne vidim nobenega zadržka za rabo izraza pozdravljeni/pozdravljena/pozdravljen. Ker večine uporabnikov to podvajanje sploh ne moti, lahko sklepamo, da končni pozdrav pojmujemo zgolj kot obrazec in ne v dobesednem pomenu besede.

  Pri nagovoru v pismih navadno uporabljamo vejico (gl. Slovenski pravopis 2001, člen 283), če pa ima ta nagovor povedni značaj, je mogoče uporabiti tudi klicaj, kot navaja pravopis: Dragi prijatelj!

  Če pozdravni nagovor zaključimo z vejico, besedilo pisma nadaljujemo z malo začetnico (pa čeprav to najobičajneje ni v isti v rstici).

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.