×

Pisanje vejice za naslovom dela
 • Vprašanje:

  Ali je vejica v spodnjem primeru (pred navajanjem št.) vseeno mogoča ali moramo take primere vedno pisati brez vejice? Večkrat zasledim primere, da je vejica. Primera:

  Ur. l. RS, št. 59/2007, 40/2009, 62/2010-ZUPJS, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D.

  Ur. l. RS št. 54/2010.


  Odgovor:

  Kadar Uradnega lista RS ne navajamo v kakih bibliografskih sezamih, kjer je zapis vejice določen že formalno, pogosto podvomimo glede pisanja vejice. Vendar pa je s skladenjskega vidika mogoče utemeljiti vejico s pojasnjevalnostjo besedila, ki ga uvedemo z vejico. Gre za natančnejšo določitev, npr.: »sklicujem se na Uradni list RS, natančneje/in sicer na številko 54«. Večina zgledov rabe kaže, da je zapis z vejico prevladujoč.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.