×

Raba začetnice v računalniških predstavitvah
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni,

  imam nekaj vprašanj o uporabi velikih začetnic v (PowerPoint) predstavitvah in miselnih vzorcih.

  Ali se naslov prosojnice obvezno piše z veliko začetnico?

  Ali moramo vsako alinejo zapisati z veliko začetnico?

  Ne glede na to ali pišemo v obliki stavka (1. primer), naštevanja povezanih elementov (2. primer), ali naštevanja nepovezanih elementov (3. primer)? Vse primere sem namenoma napisal z veliko začetnico, čeprav se mi ta način ne zdi pravilen.

  Primeri:

  1. Predstavitev mora biti privlačna na pogled.

  Predstavitev ne sme vsebovati preveč besedila.

  2. Pri urejanju besedila moramo biti pozorni na:

  - Barvo,

  - Velikost in

  - Ločila.

  3. Pomembno pri predstavitvi (naslov prosojnice)

  - Barva ozadja

  - Grafični elementi

  - Količina besedila


  Odgovor:

  Na vprašanje ste odgovorili prevzaprav že sami: naslove prosojnic pišemo z veliko začetnico, alinejno naštete izraze pa z malo začetnico, saj niso samostojne povedi, temveč del povedi:

  2. Pri urejanju besedila moramo biti pozorni na:

  - barvo,

  - velikost in

  - ločila.

  Če ima prosojnica naslov, alinejno pa so naštete oporne točke, ki med seboj niso povezane, naslov pa ni njihova uvajalna poved, jih zapišemo z veliko (a) ali malo (b) začetnico:

  (a)

  3. Pomembno pri predstavitvi

  – Barva ozadja

  – Grafični elementi

  – Količina besedila

  (b)

  3. Pomembno pri predstavitvi (naslov prosojnice)

  – barva ozadja

  – grafični elementi

  – količina besedila

  Veliko začetnico pri alinejnem naštevanju uporabimo, če naštevamo samostojne povedi, naslov prosojnice pa je zgolj v funkciji naslova:

  Zakonska določila o rabi slovenščine

  • Državni jezik je od leta 1991 uradni jezik države. (Ustava RS v 11. členu določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina.)
  • V Sloveniji imamo tudi dva uradna jezika manjšin.
  • Položaj državnega jezika je v Sloveniji zakonsko določen: Zakon o javni rabi slovenščine govori o knjižnojezikovnem standardu, ki ga morajo spoštovati vsi, ki nastopajo v javni rabi.
  • Od 1. maja 2004 je slovenščina uradni jezik v Evropski uniji.

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.