×

Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati • Vprašanje:
  Zanima me, kako sklanjamo dva priimka ene moške osebe? Npr.: * Srečal sem Tadeja Mohor Ivačiča. * Srečal sem Tadeja Mohorja Ivačiča. Oz. pri navajanju: * ... mnenje Potočnik Dajčmana (2007) * ... mnenje Potočnika Dajčmana (2007) ... Ali bi nam glede na že objavljeni odgovor v zvezi s pregibanjem tujih dvojnih imen (Dvojna francoska imena tipa »Jean Paul« in njihovo pregibanje) priporočili, da v imenu Jeppe Tranholm-Mikkelsen sklanjamo oba priimka (Jeppeja Tranholma-Mikkelsena) ali samo zadnjega (Jeppeja Tranholm-Mikkelsena)?


  Odgovor:

  Podobno kot pri osebnih imenih (Lucijan Marija Škerjanc, Fran Ksaver Meško) tudi pri priimkih velja načelo, da sklanjamo vse sestavine imena, kot določa tudi Slovenski pravopis 2001 (člen 847). Imena kot Federico García Lorca ali Jan Baudouin de Courtenay, sklanjamo v vseh sestavinah, razen predimkov:

  • Federico García Lorca
  • Federica Garcíe/García Lorce/Garcíe
  • Federico Garcíi/Garcíu Lorci/Lorcu

  • Jan Baudouin de Courtenay
  • Jana Baudouina de Courtenayja
  • Janu Baudouinu de Courtenayju

  • Tadej Mohor Ivančič
  • Tadeja Mohorja Ivančiča
  • Tadeju Mohorju Ivančiču

  Obe sestavini pregibamo tudi pri navajanju, torej po mnenju Baudouina de Courtenaya ..., po mnenju Potočnika Dajčmana ...


  Pregibanje obeh sestavin priporočamo tudi pri moških z dvema priimkoma: odločitev Jeppeja Tranholma-Mikkelsena

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.