×

Izvor priimka »Štabuc«
  • Vprašanje:

    V družini nismo prepričani glede izvora priimka Štabuc. Glede na pogostnost v Sloveniji očitno vsi izvirajo iz ene družine, vendar so precej razpršeni med sabo. Še največ jih živi na vzhodu Slovenije.


    Odgovor:

    Priimek Štabuc (54 oseb, od tega 40 v podravski statistični regiji) ima še različici Štabus in Stabus (obe z manj kot 5 osebami). Priimek ima žarišče v okolici Ormoža (Bratonečice, Žvab). V starejših slovarjih (Vorenc, Pleteršnik) zasledimo besedo štabla (iz nem. Staffel) v pomenih 'stopnica, stopinja, stopnja'. Odtod ni več daleč do narečne oblike štabăs 'odtis stopala, sled', ki jo navaja Slovar severovzhodnega ormoškega govora (Ciril Vnuk, Ormož 2012). Priimek Štabuc je verjetno nastal kot vzdevek za človeka, ki je puščal sledi, oblika Štabuc pa je najverjetneje izgovorna različica danes izpričane besede štabas.

    Silvo Torkar (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.