×

Začetnica pri zgledih v Slovarju novejšega besedja
  • Vprašanje:

    Zakaj pišete v Slovarju novejšega besedja evropski komisar z veliko začetnico po dvopičju?
    Odgovor:

    Velika začetnica je tu uporabljena zaradi začetka povedi. Dvopičje zaključuje pomensko razlago, tej pa sledi stavčnopovedni zgled rabe.

    Marko Snoj (februar 2016)