×

Izvor priimka »Brilej«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Brilej.


    Odgovor:

    Priimek Brilej je 1.1. 2015 v RS nosilo 174 oseb, od tega 89 v savinjski in 41 v posavski statistični regiji, njegove pisne različice so Brili (69 oseb, od tega 54 v posavski regiji), Brilly (13) in Brilli (10 oseb). Priimek je morda nastal iz poimenovanja poklica oz. dejavnosti iz glagola briti. Brilej je v tem primeru neohranjena različica knjižnoslovenskega izraza brivec, prvotno *brilec.

    Silvo Torkar (februar 2016)