×

Pomen besedne zveze »v bistvu«
 • Vprašanje:

  Zanima me raba in pomen besedne zveze v bistvu. Jaz razumem to zvezo v smislu ohlapnosti, nenatančnosti. Na primer: palica je postavljena v bistvu navpično.

  Moje razumevanje tega je: palica je postavljena približno navpično, torej ne povsem navpično. Predloga iz povezave, ki sem jo pripel k morebitnim že obstoječim poimenovanim rešitvam napeljuje k uporabi pravzaprav ali dejansko namesto v bistvu. Moje razumevanje teh dveh besed je ponovno drugačno. Besedo pravzaprav razumem v smislu: zgodilo se je tako, a v resnici drugače, besedo dejansko pa: zgodilo se je točno tako.

  Še večjo zmedo prinaša prevajanje iz (zlasti tehnične) nemščine, kjer se za našo zvezo v bistvu uporablja im Wesentlichen tudi v pomenu nenatančnosti oz. ohlapnosti, kot sem omenil zgoraj.

  Namesto v bistvu in z ohlapnostjo oz. nenatančnostjo v mislih nikakor ne morem uporabiti niti približno niti dejansko niti pravzaprav, ker je nemški prevod vsakokrat povsem dugačen in z drugim pomenom.


  Odgovor:

  Besedna zveza v bistvu, sestavljena iz predloga v in mestnika samostalnika bistvo, lahko nastopa kot prislovna ali členkovna zveza. Kot prislovna zveza odgovarja na vprašanji kako – v tem primeru je zamenljiva z zvezo v resnici oz. prislovom dejansko, oz. na vprašanje kje, npr.:

  • Nakazano je, da ste v bistvu zelo popolni, samozavestni, a hkrati je ravno strah tisti, ki vas zaustavlja in ne spusti naprej;
  • Gueudeville je leta 1715 prevedel Utopijo in ji dodal dolg uvod, v katerem hvali ministra zaradi njegovega boja: »Lastnine, skopuštva, ambicije - teh treh kug meščanske družbe, teh treh pošasti, ki razjedajo človeški rod, ni v Utopiji,« vendar pojasni, da na žalost izhaja iz domišljije: »Priznati je treba, da Utopije nikakor ni v bistvu stvari in da je najboljša izmed držav vedno obstajala samo v lepi in plodni avtorjevi domišljiji.«

  Členkovna zveza v bistvu je po tipologiji členkov A. Žele v Slovarju slovenskih členkov (2014: 69) uvrščena med t. i. povezovalne členke oz. členke s prevladujočo povezovalno besedilno vlogo, in sicer med povezovalno pojasnjevalne členke z razlago ʽutemeljuje, pojasnjuje prej povedanoʼ, npr.:

  • Strošek tehničnega pregleda je večji in v bistvu sistem ponuja le kazen, ni pa nagrad za čiste avtomobile;
  • V bistvu gre za to, da kjer je dobra glasba, kjer se zlivajo čustva, vrstijo dogodki in dogajajo spremembe, čas hitro mine.

  Tudi leksem dejansko nastopa lahko v vlogi prislova v pomenu ʽv resnici, resničnoʼ (kot prislov pridevnika resničen), npr.:

  • Ocena zalog znaša 120.000 m3, če upoštevamo še zaloge zgornjega peskokopa, odkop katerih bi dejansko pomenil izravnano grebena, pa 230.000 m3 dolomita,

  ali pa, kot pravi SSKJ2 v členkovni rabi, tj. v vlogi členka, kot izraz podkrepitve trditve, npr.:

  • Celovite prometne povezave na tem območju so dejansko velikega pomena, vendar – za koga?

  Prislovdejansko poleg prislovne zveze v resnici oz. prislova resnično lahko nadomesti prislovna zveza v bistvu, npr. [...] odkop katerih bi v bistvu pomenil izravnavo grebena [...], pri čemer ta deluje nekoliko bolj zaznamovano, pogovorno. Podobno lahko členekdejansko zamenja členkovna zveza v bistvu, npr. Celovite prometne povezave na tem območju so v bistvu velikega pomena [...].

  Pri tem velja opozoriti, da členkovna zvezav bistvu vendarle ni povsem prekrivna s členkovno zvezov resnici oz. členkomaresnično in dejansko, saj gre v primeru členkovne zvezev bistvu za povezovalno pojasnjevalni členek, ki se uporablja zlasti za utemeljevanje, pojasnjevanje prej povedanega, npr.: Prevozniki so bili v vlogi obiskovalcev, v bistvu kupcev, ki jim tovarne ponujajo v uporabo najsodobnejšo tehniko,

  pri členkovni zvezi v resnici za naklonski vrednotenjski členek, ki izraža poskus dejanskega stanja, npr.

  • Kaj se bo v resnici zgodilo, pa je težko napovedati,

  pri členku resnično za naklonski čustvenostni členek, ki izraža podkrepitev trditve, npr.

  • Priznam, da sem na njih ponosen in po vseh stresih v minulih mesecih resnično uživam v njihovih predstavah,

  in pri členku dejansko za naklonsko vrednotenjski členek, ki krepi oceno trenutnega stanja, npr.

  • Kaj to dejansko pomeni, se je videlo konec prejšnjega poletja, ko je tudi ameriški finančni sistem doživel hud udarec zaradi propada denarnega sklada Long Term Capital Investment.

  Členek pravzaprav je sicer sinonimen členkovni zvezi v bistvu, vendar nista povsem prekrivna. Tudi v tem primeru gre za povezovalni členek oz. členek s prevladujočo povezovalno besedilno vlogo, vendar se členek pravzaprav pojavlja kot:

  1. povezovalni poudarni členek, ki ʽpoudarja ugotovitev, presojo stanjaʼ, npr. Islandija je pravzaprav nastala zaradi razpoke v Zemljini skorji, skozi katero je nato polzela lava, v vprašalnih stavkih poudarja ugibanje, npr. Za kaj pravzaprav gre v predstavi?, izraža pridržek, npr. Kolikor sem opazil v kontaktih s predstavniki vlade, so zelo hitro tudi sami spoznali, da je bila ta odločitev slaba, pravzaprav niso našli pravega načina, kako bi se iz tega potem izvlekli, kako bi korigirali slabo odločitev in priznali, da so storili napako, oz. poudarja trditev, npr. Skratka, lahko bi rekli, da bi morali biti pravzaprav vsi zadovoljni;
  2. povezovalni popravni členek, ki uvaja popravek k že povedanemu, npr. »Pravzaprav so veseli, ker je to najino življenje in živiva za to,« se je nasmejal Anže.

  Nataša Gliha Komac (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.