×

Zapis znaka za množenje
 • Vprašanje:

  Pri pisanju diplomske naloge sem se znašla v dilemi glede zapisa sestavljenih merskih enot. Zaradi preglednosti sem uporabljala zapis, pri katerem so posamezne merske enote ločene s presledkom (primer: m s). Pri tem sem se oprla na brošuro o mednarodnem sistemu merskih enot (sistem SI), kjer za sestavljene enote dopuščajo zapis množenja s presledkom ali s kratom.

  V Odredbi o merskih enotah je določeno: »Enote, ki so koherentno izpeljane iz osnovnih enot SI, so podane kot algebrski izrazi v obliki zmnožkov potenc osnovnih enot SI s številskimi faktorji, enakimi 1.«

  V vseh navedenih primerih je množenje nakazano z znakom »krat«, mene pa torej zanima, če v slovenščini za zapis zmnožka osnovnih enot lahko uporabljamo tudi presledek.

  Sta torej pravilna oba zapisa: m ∙ s in m s?


  Odgovor:

  Glede na to, da niste navedli, s katerim področjem se ukvarjate, predlagam, da upoštevate najbolj običajno prakso v vaši stroki. Pravilna sta namreč oba zapisa.

  Če glede tega dvomite, pa po mojem mnenju izberite način, s katerim preprečite morebitne šume pri sporazumevanju, torej uporabite znamenje, s katerim eksplicitno nakažete operacijo, ki jo izvajate.

  Za mnenje sem povprašala tudi profesorico matematike Marto Zabret, ki pravi, da bi se »še posebej, če izraz nastopa med običajnim besedilom in ne med samimi formulami, gotovo odločila za znak množenja, in sicer za piko, torej m ∙ s«. Uporaba znaka »x« za množenje je tudi tvegana, ker isti znak lahko pomeni tudi kaj drugega (npr. neznanko).

  Opozorila je, da pisanje brez znaka za množenje, m s, v praksi pogosto prinaša nesporazume – bralec kaj hitro namesto pravega zapisa prebere samo en simbol ali misli, da gre za dvočrkovni simbol. Vendar pa tudi tu ni vse črno-belo:

  »Povsem drugače je, če besedilo vsebuje pretežno (standardne) simbolične zapise, saj (»strokovno pismeni«) bralec teže zaide v dvome.

  Izraz 2(b c) nedvoumno pomeni 2⋅(b c).

  Še bolj transparenten pomen pa zapis dobi npr. na predavanjih v živo, kjer predavatelj zapise opremi s spremljajočim (meta)besedilom in poslušalci lahko postavljajo vprašanja ob morebitnih nejasnostih.«

  Helena Dobrovoljc (september 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.