×

Je bolje »provincijski ali provincialni arhiv«?
 • Vprašanje:

  Pri pripravi doktorske disertacije o kapucinski arhitekturi sem naletela na problem: Nekdanja Štajerska kapucinska provinca je obsegala ozemlje Notranje Avstrije. Njen arhiv je bil nazadnje v Celju. Ali je bil tam provincijski ali provincialni arhiv nekdanje Štajerske kapucinske province?


  Odgovor:

  Sodeč po razlagi, ki jo najdemo v slovenskih slovarjih, se pridevnik provincijski nedvoumno nanaša na samostalnik provinca v pomenu 'nekdanja višja upravna enota oz. pokrajina' oziroma 'skupnost samostanov istega reda na kakem ozemlju' in ne na pomen 'področje zunaj mesta'.

  Zato je ustrezneje kot pridevnik provincialen, ki je v sodobni rabi pogosteje rabljen v pomenu 'ki se nanaša na provinco, podeželje' in ima sopomenko podeželski, uporabljati pridevnik provincijski, še zlasti, ker je vaše pomensko izhodišče provinca v zvezi kapucinska provinca.

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.