×

Zapisovanje desetletij v stoletju
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen je standard zapisovanja za primer 1780 leta.

  Torej:

  1. v 1780-ih letih
  2. v 1780. letih
  3. v 80. letih 18. stoletja
  4. v osemdesetih letih 18. stoletja

  Kateri zapisi so pravilni? Kateri se preferirajo in kje se preferirajo?


  Odgovor:

  Slovenska pravopisna pravila doslej niso prinašala pravil o odločitvah glede numeričnega ali črkovnega zapisa letnic. V predlogu novih pravopisnih pravil, ki jih pripravljamo na Inštitutu za slovenski jezik in v okviru Pravopisne komisije pri SAZU, pa je predvideno tudi, da se uporabnike seznani s priporočljivimi načini zapisa takih jezikovnih enot, kjer naj bi se uporabljali dve možnosti:

  (a) v osemdesetih letih 18. stoletja

  (b) v 80. letih 18. stoletja

  O obeh drugih dveh možnostih komisija ni razpravljala.

  Praksa sploh v stilistično skrbneje pripravljenih besedilih daje prednost izpisanim oblikam na način v osemdesetih letih. Neredko se samostalnik letih sploh v pogovornem jeziku (gotovo pod vplivom angleščine) izpušča, in tu je goli zapis 80. malo neroden:

  (c) V osemdesetih je bilo dovolj dela celo za osem trgovcev ...

  Toda:

  (d) V 80. je spodnje perilo pokazal očem, kar je s svojim korzetom na svetovni turneji proslavila Madonna leta 1990. (Razkrivalec spodnjega perila je bil Jean-Paul Gaultier, francoski modni oblikovalec.)

  To moramo razumeti kot 'v osemdesetih letih' tistega stoletja, ki je razvidno iz sobesedila. Mogoče bi bilo dobro z jezikoslovnega stališča upoštevati še to: v osemdesetih letih pomeni 'leta od 80 do 89', torej vrsto let z letnicami, ki se končajo z (...)osemdeset, zato je zapis 80. leta zelo zasilen, saj se tu vrstilni števnik uporablja v nepričakovani množini (vendar ne v takem pomenu kot v vsi 7. razredi ali v prvih letih vojne – slednjega s številko niti ne bi napisali). Ločevanje med v 80-ih letih in v osemdesetih dneh okoli sveta in 80. tekmovalec ni bilo brez osnove, kar kaže recimo nemški pravopis (s poskusi pri nas, ki pa so se sfižili).

  V tridesetih letih je naredil veliko lahko brez sobesedila torej pomeni 'v katerem koli obdobju, ki je trajalo 30 let' ali 'v 30. letih (določenega stoletja)' – tu s številko zapisano lahko pove celo več kot z besedo izpisana številka ali izgovorjeno. V leksikonskih izdajah zaradi varčevanja s prostorom uveljavljajo varčnejši način v 20. letih 20. stoletja. Vendar pa je pri zapisu s številkami težko izraziti začetna desetletja v stoletju: s številko tega ne moremo izraziti, lahko pa zapišemo z besedo, npr. v prvem desetletju 20. stoletja in v drugem desetletju 20. stoletja, opozarja Silvo Torkar.

  Možnosti c in d sta sicer pisno gospodarni, saj z letnico povemo, za katero desetletje in katero stoletje gre, vendar pa je govorna uresničitev napisanega (v tisočsedemstoosemdesetih letih) tako redka, da se zdi oddaljena od realne slovenščine. Priporočamo torej zapisa, ki sta zapisana zgoraj pod (a) in (b).

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.