×

Krajšanje šolskih ocen
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z okrajšavami pri zapisih šolskih ocen v OŠ in SŠ. Zastavlja se mi tudi vprašanje, ali številko ob okrajšavi zapisati v oklepaju, ali uporabiti malo/veliko začetnico, kako sploh okrajšati te oblike. Ponekod gre za eno besedo, ponekod za dve besedi ...

  Pri odl. 5 ni težav, le mala/velika začetnica me bega, pri preostalih pa so že, npr. pri štirici: p. d. ali p. db. ali ...


  Odgovor:

  Uradno res ni nikjer okrajšav ocen, čeprav se v različnih gradivih pojavljajo. Tako npr. statistični podatki iz maturitetnih poročil navajajo naslednje okrajšave, ki se skladajo z zapisi v šolskih spričevalih in drugod z upoštevanjem pet- oziroma desetstopenjske lestvice; prva se uporablja v osnovni in srednji šoli, druga na univerzitetni ravni:

  • nzd nezadostno (1)
  • zd zadostno (2) ali (6)
  • db dobro (3) ali (7)
  • pdb prav dobro (4) ali (8, 9)
  • odl odlično (5) ali (10)

  Gre za okrajšave, ki so posebne v tem, da jih uporabljamo brez okrajšavne pike, za razlikovanje pa jemljemo pri vseh (razen pri odlično) prva dva soglasnika. Okrajšave pišemo z malimi črkami.

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.