×

Kako pregibamo ime »Itten«?
 • Vprašanje:

  Ne morem odločiti, ali napisati barvni krog Johannesa Ittena ali Ittna. Isto dilemo imam glede Ittenov barvni krog ali Ittnov. Kako se sklanja Itten?


  Odgovor:

  Ime Itten sklanjamo z neobstojnim samoglasnikom, torej Itten Ittna Ittnu …

  • Temu pritrjuje tudi glasovna uresničitev, saj je obrazilo -en polglasniško. Ta polglasnik izpuščamo v neimenovalniških sklonih.
  • Poleg tega ime ni skandinavsko, kjer pri vseh imenih (izjema je Ibsen, kjer je dovoljena dvojnica zaradi nekih odločitev v preteklosti: Ibsena in Ibsna) ohranjamo obrazili -son/-sen nespremenjeni: Andersen Andersena.
  • Podobno Itten ne spada v krog angleških imen tipa Clinton, kjer se odločamo za slovenski izgovor in ne s polglasnikom – zato Clinton Clintona. Imena tipa *itten sklanjamo z neobstojnim polglasnikom, npr. Britten.
  • Končni argument je prevladujoča raba, v kateri ima (če primerjamo s pomočjo Googla) absolutno prednost Ittnov barvni krog (85 zadetkov) pred Ittenovim barvnim krogom (5 zadetkov).

  Slovenskemu jeziku najbližji zapis je torej Ittnov barvni krog.

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.