×

Kako pregibamo ime »Itten«?
 • Vprašanje:

  Ne morem odločiti, ali napisati barvni krog Johannesa Ittena ali Ittna. Isto dilemo imam glede Ittenov barvni krog ali Ittnov. Kako se sklanja Itten?


  Odgovor:

  Ime Itten sklanjamo z neobstojnim samoglasnikom, torej Itten Ittna Ittnu …

  • Temu pritrjuje tudi glasovna uresničitev, saj je obrazilo -en polglasniško. Ta polglasnik izpuščamo v neimenovalniških sklonih.
  • Poleg tega ime ni skandinavsko, kjer pri vseh imenih (izjema je Ibsen, kjer je dovoljena dvojnica zaradi nekih odločitev v preteklosti: Ibsena in Ibsna) ohranjamo obrazili -son/-sen nespremenjeni: Andersen Andersena.
  • Podobno Itten ne spada v krog angleških imen tipa Clinton, kjer se odločamo za slovenski izgovor in ne s polglasnikom – zato Clinton Clintona. Imena tipa *itten sklanjamo z neobstojnim polglasnikom, npr. Britten.
  • Končni argument je prevladujoča raba, v kateri ima (če primerjamo s pomočjo Googla) absolutno prednost Ittnov barvni krog (85 zadetkov) pred Ittenovim barvnim krogom (5 zadetkov).

  Slovenskemu jeziku najbližji zapis je torej Ittnov barvni krog.

  Helena Dobrovoljc (februar 2016)