×

Pomen besede »irof«
  • Vprašanje:

    Kaj bi lahko pomenila beseda irof oz. iz katere, verjetno nemške, besede je možno, da izhaja? Izraz je uporabila starejša gospa v povedi: Zadolžili so se, zato so irofi prodali njihovo imetje.


    Odgovor:

    Beseda irof, ki je širše po Gorenjskem znana kot jerof, v drugih narečjih pa kot jerob ali gerob, pomeni 'skrbnik'. Prevzeta je iz bavarskonemške Gerhab v enakem pomenu. Več o razširjenosti besede jerob in njenih različic v slovenskih narečjih lahko izveste v Slovenskem lingvističnem atlasu.

    Marko Snoj (marec 2016)